My Rights - My Voice

My Rights - My Voice Logo
  • nyelv:
  • Deutsche Version
  • English Version
  • Bulgarian Version
  • Hungarian Version

Eredmények

Mik az elért eredmények?

A projekt főbb eredményei és hatásai az alábbiakban foglalható össze:

  • Könnyen érthető tananyag értelmileg akadályozott személyek számára a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményről (UNCRPD) angol, bolgár, német és magyar nyelven. 
  • 48 értelmileg akadályozott személy lett oktató, és 16 fő lett segédoktató négy különböző országban.
  • 278 jelenleg is szociális szolgáltatásban dolgozó szakember, illetve szociális képzésben résztvevő személy kapott oktatást az ENSZ egyezményről, melyet fogyatékossággal élő személyek tartottak Ausztriában, Bulgáriában, Németországban, Magyarországon és az Egyesült Királyságban.
  • Egy DVD, mely egy konkrét személyen keresztül mutatja be a projekt koncepcióját, a képzők képzését, a szakembereknek szóló oktatást. A DVD iránymutatás és módszertani segédlet a képzésekhez.
  • 120 fő (kb. 80%-ban értelmileg akadályozott személyek) vett részt a nemzetközi záró konferencián, ahol maguk az érintettek prezentáltak, ezáltal is igazolva azt, hogy az elmélet működik! 

 

Ausztriában, Németországban és az Egyesült Királyságban már 4 oktatási intézmény építette be ezt a megközelítést a tanrendbe: alkalmazotti, vagy vállalkozási jogviszonyt létesítve a fogyatékossággal élő oktatókkal, akik az ENSZ egyezmény által leírt jogokat oktatják. Ez eredetileg a projekt hosszú távú céljai közt szerepelt, de már a projektidőszak alatt megvalósult a fenti országokban.

Szórólap az eredményekről

A szórólapon a projekt célja és eredményei találhatók, könnyen érthető változatban. A szórólap letölthető itt:

·         My Rights My Voice Easy Read Results Leaflet English.pdf (Az Én Jogaim-Az Én Hangom projekt eredményei könnyen érthető változatban)

Az oktatási program

A projektben kidolgoztunk egy könnyen érthető tananyagot értelmileg akadályozott személyek számára a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményről (UNCRPD). 49 fogyatékossággal élő személy vett részt a képzésekben, melyet osztrák fogyatékkal élő trénerek és az őket támogató segédoktatók tartottak.  

Az ötnapos képzés összefoglalója és az oktatói kézikönyv letölthető itt:

·         5 Day Training Course Summary.pdf (Ötnapos képzés összefoglalója)

·         Training Course Handbook.pdf (Oktatói kézikönyv)

 

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.